spsf

 

3gun

ipsc

Logga in

Besökare

Vi har 58 besökare och inga medlemmar online

Ny skyttegren!
PPC 1500
Lördagen den 13 september 1997 skrevs det en ny historia inom svenskt skytte.
Vår halländska skytteförening, Torups pistolklubb, arrangerade Sveriges första PPC 1500 match.

Historia
PPC fick sin nuvarande form 1959, skyttet uppfanns som mycket annat i U.S.A. som en träningsform för poliser. Från början fick endast poliser deltaga därav namnet P.P.C. (Police Pistol Combat). Men det utvecklades snart även till en stor internationell, civil gren, länder som U.S.A. , Canada, Tyskland samt Österrike finns representerade.
Utanför U.S.A. valde man att skriva ut förkortningen P.P.C. till att stå för: Police Pistol Competition.
Allt började med att jag läste ett antal reportageserier om PPC i en engelsk skyttetidning, (PPC var mycket stort i England innan deras nya lagar infördes.)
Vi i klubben hade länge sökt efter komplement och alternativ till det nationella & praktiska skyttet. När man skjuter PPC ser man direkt om det gick bra eller mindre bra, dessutom är det minst lika varierade och utmanande som praktiskt skytte.
Man får med både tidspress, varierande skjutställningar samt omladdningsmoment. Men framför allt får man skjuta hela matchen på en gång, utan en massa väntan som kan påverka koncentrationen.
Även många fältskjutningar har börjat urarta till att bli rena precisionstävlingar. Att det fanns ett internationellt etablerat skytte som var så här kul var därför en trevlig upptäckt.
Vi beställde hem regelböcker från NRA och genomförde de relativt små ändringarna som krävdes på vår bana.
Lördag morgon
Allt var fixat, vi hade skickat ut inbjudningar till de klubbar som låg inom en 20 mils radie och som vi visste bedrev både Nationellt & Praktiskt skytte. 11 skyttar anmälde sig, men tyvärr hade 4 fått förhinder så vi blev bara 7! Men skam den som ger sig man måste ju börja någonstans.


Matchen
En hel 1500 match med sina 150 skott inleds på 7 yardslinjen, 2x6 skott skall skjutas med omladdning efter de första 6 skotten 20 sekunder har man på sig.
Därefter vandrar man bakåt till 15 yardslinjen och repeterar samma moment även här på 20 sekunder.
Sedan går man ännu längre bort från tavlan till 25 yardslinjen, här väntar en 2 meter hög och 4x4 tums barrikadstolpe på skytten.
Nu blev det genast lite ovant och krångligt tyckte många. När tavlan svänger fram har man 90 sekunder på sig att skjuta 6 skott knästående, och 6 skott med stöd mot barrikadens vänstra sida OBS! MAN MÅSTE SKJUTA MED VÄNSTER HAND OCH STÖDJA MED DEN HÖGRA! Sedan skjuter man 6 skott med stöd mot den högra sidan, här skjuter man med höger hand. Många skyttar tyckte detta var besvärligt, men värre utmaningar stundade.
Nu var det nämligen dags för 50 yards matchen. Det momentet visar verkligen vad man går för. Med alla nya skjutställningar och regler höll en del på att glömma skruva upp siktet. Frågorna haglade: - Hur skall man sitta? - Ok att ligga så här? Hur börjar man? Osv. Hur som helst så här går det till. 50 yards matchen börjar som vanligt med vapnet laddat, säkrat i hölstret, och med minst 3 snabbladdare/magasin i bältet.
På signal skall skyttarna först skjuta 6 skott sittande, därefter 6 skott liggande, (här kom liggunderlaget väl till pass). Inte nog med obekväma ställningar regler finns det också. Benen måste ligga ihop och vapnet får ej röra marken. Därefter skall man resa sig upp och på samma sätt som på 25 yards linjen skjuta med vänsterhand på vänster sida och med höger hand på den högra sidan. 165 sekunder har man på sig och det behövs om träffarna skall sitta i Xet. På 50 yards matchen är det tillåtet att skjuta singel action, på alla andra avstånd tillåts endast double action!
Pust och stön, detta var svårt tyckte många, en del sa redan innan de sett sina tavlor att detta milt sagt inte gick så bra, och i vissa fall hade dom faktiskt rätt. Ett bra hjälpmedel för att maximalt utnyttja tiden både här och på 25 yards momentet är att hänga en timer på barrikaden som räknar ner tiden.
När alla hade plockat upp sina tomma magasin, laddare och hylsor, traskade vi vidare till det sista momentet innan en kortare paus.
Väl tillbaka på 25 yardslinjen skulle man skjuta 2 omgångar á 12 skott på 35 sekunder i stående skjutställning.
Nu hade vi skjutit match 1-4 och sammanlagt 90 skott av de totala 150. De flesta använde den så gott som obligatoriska pausen till att se över sina vapen i säkerhetszonen, fylla upp laddare och magasin för att sedan stoppa i sig en macka och en kopp kaffe.
Sedan var det dags igen. Med uppfyllda laddare återgick vi till 7 yardslinjen för en repetition av förra gången alltså 12 skott på 20 sekunder.
Sedan gick vi direkt till 25 yards linjen utan att skjuta på 15 yards, väl tillbaka sköt vi här igen de 18 skotten på 90 sekunder.
När detta var avklarat gick vi med tunga steg ännu en gång tillbaka till 50 yardslinjen för de krävande 24 skotten.
Nu återstod endast de sista 6 skotten som av många engelska skyttar kallas "The frantic six". Dessa sista 6 skott skjuts på 25 yards, stående på 12 sekunder.
Så var det hela över för första skjutlaget. Hela matchen tog ganska exakt 2 timmar, endast två skyttar valde att skjuta ännu en klass.


Poängräkning
Tavlan som för övrigt kallas B-27, är indelad på följande sätt X, 10, 9, 8 , 7.
X är alltså innertian, man skriver upp den som X därför att den används för att särskilja skyttar med samma poäng.
Ex.
•1. Erik Bengtsson 1491-107X
•2. Rune Ivarsson 1491-101X


PPC & säkerhet
Jaha, det här låter ju roligt tänker kanske en del, men hur säker är då denna gren?
Mycket säker skulle jag vilja påstå. För det första, i stort sett samma säkerhetsregler som gäller inom det praktiska skyttet gäller även här. Bla skall vapnen när de inte används vara hölstrade utan magasin, eller förvarade i väska.
Vapen får endast hanteras i särskild säkerhetszon, och skytten får bara ta upp sitt vapen på skjutledarens kommande: -Ladda, säkra, hölstra! Pistoler får bara laddas med 6 skott och är således tomma under omladdningen. Efter skjutning visiterar skjutledaren och kommenderar: Klicka! Hölstra!
Vapenfel får åtgärdas om detta kan utföras på ett säkert sätt, osäker vapenhantering och/ eller vådaskott resulterar i diskvalifikation från hela matchen.


Vapen & utrustning
Vad är det då för vapen som används inom PPC?
Eftersom skyttet från början bara sköts med revolvrar är denna klass internationellt sett den största, och den vanligaste kalibern i denna klass är .38 Special.
Detta passar svenska förhållanden bra då jag tror att denna kaliber är den vanligast förekommande i fältskyttets revolverklass. Givetvis förekommer andra kalibrar, då vapen i kaliber .32 till .45 är tillåtna. På matchen förekom både .38or, .357or och ett par .45or i revolverklassen.
I pistolklassen duger samma vapen som används inom vapenklass A, ex. Caspian Arms 1911 och SIG Neuhausen.
En nationell skytt, som innehar en lämplig revolver eller pistol, behöver inte så mycket ny utrustning, man behöver 3 snabbladdare/magasin samt hållare till dessa. Hölstret behöver inte vara något speciellt heller, men för pistolklassen krävs att varbygeln är täckt.
Om man som ny skytt blir intresserad av att börja med PPC och då i revolverklassen, skulle jag vilja rekommendera Smith & Wessons mod 14 i .38 Special. Detta vapen är en mycket bra start med en tung pipa och med ett bra rakt korn, men framför allt för att den är byggd på K stommen.
Vikten är bara 70 gram mindre än på min egen ombyggda mod 14 Masterpiece.
Priset ligger på ca 4400.-


Ammunition
.38 Special är den vanligaste kalibern inom PPC, mycket beror på att den skjuter mycket bra, plus att till .38/.357 finns de bästa snabbladdarna. Varken magnum eller +P laddad ammunition är tillåtet. Enda kravet på ammuntionen är att den kan passera måltavlan, så varför ladda hårdare än nödvändigt?
För att nå högsta möjliga poäng krävs en patron med mild rekyl och hög precision, detta är inte alltid lätt men laddningarna för .38 Special wadcutter här nedan har vi funnit mycket tillfredsställande.

Krut/laddvikt                        Kula                     Tändhatt
WIN 231 (3,0grains)    Speer 148gr H.B.W.C.    Fed No200
Vitha 310 (2,5grains)   Speer 148gr H.B.W.C.    Fed No 200


Om man laddar denna laddning i .357 Magnum hylsa rekommenderas följande:
Krut/laddvikt                          Kula                     Tändhatt
Vitha 310 (2,7 grains)     Speer 148gr H.B.W.C.  Fed No 200


Framtiden?
Om det skulle visa sig att PPC skulle bli en stor gren inom svenskt skytte, finns det ett klassningssystem för att kunna dela in skyttarna efter deras skicklighet.
I England användes följande indelningar:
High Master 1476 eller högre poäng
Master 1441-1475
Expert 1380-1440
Sharpshooter 1290-1380
Marksman 1289 eller mindre


Till sist
När man skjuter PPC får man lära sig att både skjuta snabbt och med stor noggrannhet, detta kan man dra nytta av både som nationell & praktisk skytt, och förhoppningsvis bli en ännu bättre allroundskytt.
Hälsningar
Tord Andersson, Torups pistolklubb
Info ( 0345-21552